Římskokatolická farnost Dřevohostice, Domaželice a Pavlovice u Přerova  

Úvod

Aktuální pořad bohoslužeb 

a ohlášky 

19. 5. - 26. 5. 2024

Pohřeb

Akce našich farností 

Akce arcidiecéze
   a  děkanátu

Děkanátní centrum pro rodinu Přerov https://dcprprerov.webnode.cz/

Děkanátní modlitby mládeže 2023/2024

Centrum pro rodinu děkanátu Přerov zve na pouť na Svatý Hostýn vždy

1. sobotu v měsíci